Foredrag
Vi lever i et samfunn der det er verre å være tjukk enn slem, og med konstante maler på hvordan den perfekte kroppen skal se ut. Dette gjennomsyrer det samfunnet vi, og skal du inn å lese en artikkel om oppdrettslaks på en av landets nettaviser, dukker det opp reklame for hvordan du får silkemyke legger med Gilette. Barn ned i 10 årsalderen er deprimerte fordi de ikke er pene nok, og små jenter i barnehagealder har allerede en formening om både hva som er sexy og hvor viktig det er å være tynn.
Jeg har selv vært et produkt av det konstante utseendejaget, med et håp og tro om at bare jeg ble tynn nok, ville jeg også bli lykkelig. Dette resulterte i ti år med spiseforstyrrelse, og destruktiv tankegang. 
I dag jobber jeg aktivt for å bekjempe kroppspresset, ved hjelp av bevisstgjøring. 
 
Jeg holder nå foredrag for ungdom fra ungdomsskolen, voksne, bedrifter, og lignende. Foredragets lengde kan variere, og jeg tilpasser både tid og innhold etter ønske og aldersgruppe.
Kroppspositivisme
Kroppspositivisme handler om å ha en psykisk god helse direkte knyttet til eget selvbilde, og i dette foredraget går jeg igjennom hva kroppspositivisme er, hvorfor dette er så viktig, og hva noe av årsaken til at samfunnet i dag har blitt som det har blitt, kan være. Vi snakker opm seksualisering i reklame, sexisme, kroppsfokus og sosiale medier.
Dette er også en historie om personlig utvikling, og om hvordan jeg selv har gått fra å slite med selvmordstanker og spiseforstyrrelse, til i dag holde foredrag om kroppspositivisme, og kjempe for retten til å eie seg selv - en rett vi alle har, men benytter oss for lite av. 
Spisefortyrrelse og seksualitet
På bestilling fra Spisefortyrrelsesforeningen ble foredraget om Spiseforstyrrelse og seksualitet til. Det er gjort lite forskning på sammehengen av disse, og forskning viser at seksualitet havner i glemmeboken under behandlingen av en spisefortyrret. 
Foredraget baserer seg på egne opplevelser og tanker rundt emnet, men handler også om grensesetting og selvaksept. 
For forespørsel om foredrag kan du ta kontakt på: carina@kroppspositivisme.no

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fra foredrag under 8.mars, 2017 - Den fjerde bølgen, på Eldorado. Foto: Sara Rose

Kommende foredrag, debatter og workshops

28.04.2018 - PUST UT: seksuell helse for skeive mennesker med psykisk utviklingshemning – oppsummering av erfaringer fra det første året med et gruppetilbud, NAFO 2018

PUST UT er et tilbud til mennesker med utviklingshemming som definerer seg selv som «skeive», og er ment som et sosialt                                              treffpunkt hvor skeive mennesker med utviklingshemming kan snakke fritt om kjønn og seksualitet. Grunntanken er å skape et                                      seksualvennlig miljø, og nettverksbygging. Dette innebærer at deltagerne kan treffe andre som også har skeive                                                                 tanker, følelser og behov, og ha en opplevelse av at det er både greit og viktig å snakke om seksualitet, da mange mennesker                                        med utviklingshemmede kan oppleve stigma og uvilje i form av å anerkjennes som seksuelle vesener.

PUST UT er frivillig drevet, og drives av to vernepleiere og en sykepleier. Fokuset for arbeidet ligger ikke på detaljert kartlegging                                      og tiltak, og har således ingen behandlende funksjon. Likevel inneholder gruppetilbudet undervisning, i form av                                                              informasjonsskriv og korte notater om kveldens tema. Utdanningsmaterialet som er hentet ut, er hentet fra KIS-manualen,                                           som er tilegnet mennesker med utviklingshemming. KIS (kropp, identitet og seksualitet) ble laget av Habliteringsteamet ved                                          Nordlandssykehuset i et samarbeidsprosjekt med Helsedirektoratet.

03.05.2018 - Paneldebatt: Fra syk til frisk fra spiseforstyrrelser
                       Spiseforstyrrelser er komplekse psykiske sykdommer, med både fysiske og psykiske symptomer. Dessverre er mange syke lenge før de                         får hjelp, noe som gjør det ekstra vanskelig å bli frisk. 

                       Ulike typer spiseforstyrrelser får dessuten ulik grad av oppmerksomhet, anerkjennelse og sympati både fra helsevesenets side og                                 generelt i samfunnet. Anoreksi har for eksempel høyere "status" enn bulimi og overspisingslidelse, noe som blant annet viser seg i                               hvem som er representert i ulike medieoppslag. 

                       Hvor stor betydning har disse faktorene for hjelpesøkende adferd, eller like viktig, i hvilken grad påvirker dette muligheten for å få                               hjelp. Når er "syk nok" til å be om hjelp? Hva er "syk nok" for å få hjelp fra det offentlige helsevesenet? Kan man bli "for syk"? 

                       I tillegg er det også en rekke utfordringer med hensyn på hjelpen som gis til mennesker med spiseforstyrrelser. Hvilken type hjelp -                               altså hvilke behandlingsmetoder - fungerer for hvilke pasienter? Og ikke minst, når defineres en pasient som frisk fra behandlernes                             eller forskernes side, sammenliknet med hvordan pasienten selv opplever situasjonen sin. Hva vil det egentlig si å være frisk?

                      Arrangementet krever ingen påmelding, er gratis og åpent for alle.


                       Eventen finner du her

18.08.2018 - Kroppspositivisme og burlesque, Leeds Burlesque Festival
                       Workshop

                       Workshop i forbindelse med Leeds Burlesque Festival.

 

 

Tidligere foredrag og workshops

22.03.2018 - Spisefortyrrelsesforeningen, Tromsø
                       Om kroppspositivisme og retten til å eie seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

13.03.2018 - Kroppspositivisme og burlesque, Oslo
                       Workshop

                       Workshop i forbindelse med Flora F. Ellatios burlesqueskole.

06.03.2018 - Psykologidagene, Trondheim
                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å eie seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

08.02.2018- Seksualundervisning, Røde Kors
                       Seksualundervisning, skolebesøk

                       Seksualundervisning for videregående skole, med fokus på seksuell helse, språk og holdninger rundt seksualitet.

01.02.2018- Seksualundervisning, Røde Kors
                       Seksualundervisning, skolebesøk

                       Seksualundervisning for videregående skole, med fokus på seksuell helse, språk og holdninger rundt seksualitet.

27.01.2018 - Burlesque and body confidence, Wales
                       Workshop

                       Workshop i forbindelse med North Wales Burlesque Festival, om kroppspositivisme og burlesque. 
 

21.01.2018- Human-Etisk Forbund
                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

15.-18.01.2018 - Seksuell helse, Røde Kors
                        Kurs

                        Firedagers kurs i seksualopplysning for sykepleiestudenter i praksis ved OsloMet, gjennom Røde Kors. Kurset holdes                                          sammen med Ada Solberg,

04.10.2017- Høybråten Sanitetsforening
                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å eie seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

04.09.2017 - Skamløsdagen, Sex og Samfunn
                       Panelsamtale

                       Panelsamtale om "Følelsen med størrelsen"

21.01.2018- Kveldsmat og kroppspositivisme
                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

09.05.2017 - Desibel ungdomskafe

                        Foredrag: Om spisefortyrrelse og seksualitet

                       Et foredrag om spiseforstyrrelse og seksuell helse.

04.09.2017 - Lansering for "Speilvendt", Studentdrevet psykologtidsskrift

                       Panelsamtale

                       Panelsamtale om estetikk, sammen med medieviter Anders Lysne.

03.06.2017 - Sosiale medier og selvbilde, SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

                       Paneldebatt

                       Paneldebatt om sosiale medier og selvbilde, med: Anders Lillesæther, Martine Halvorsen og JENTEGARDEROBEN 2.0.

13.09.2016 - Åpningsmarkering, Spisefortyrrelsesforeningen
                       Samtale: Om spisefortyrrelse og seksualitet

                       En samtale om spiseforstyrrelse og seksuell helse.

11.03.2017 - Norges Bygdeumgdomslag

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

08.03.2017 - "Den fjerde bølgen" - Fotoustilling i regi av Ladyfest i forbindelse med 8.mars

                       Om kroppspositivisme i et feministisk perspektiv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

08.02.2017 - Sanitetsforeningen

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

                     

16.02.2017 - SPISFO-Oppland

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

                       Event: Kroppspositivisme - retten til å elske seg selv

28.11.2016 - Sunn Fornuft-prisen

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

22.10.2016 - SOHS-dagene

                       Foredrag og opptreden: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

17.10.2016 - Ungdomskonferanse

                        Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

 

17.10.2016 - Sanitetsforeningen, Nannestad

                        Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                        Et foredrag basert på egne opplevelser og eget forhold til kropp i forhold til retten til å elske seg selv.

 

12.10.2016 - Empowermentdagen, HiOA

                       Foredrag og opptreden: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

 

28.09.2016 - Sanitetsforeningen

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

 

13.09.2016 - Sanitetsforeningen, Spydeberg
                       Foredrag: Om spisefortyrrelse og seksualitet

                       Et foredrag om spiseforstyrrelse og seksuell helse.


12.09.2016 - Jentevakta
                       Foredrag: Kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.


19.08.2016 - Arendalsuka
                       Apell: Mer enn kropp

                       En apell om kropp og samfunn, sammen med leder av Spisefortyrrelsesforeningen, Elin Olsen.

09.08.2016 - Creative Mornngs

                       About body confidence and burlesque

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

 

14.07.2016 - Lanseringsfest for Fett

                       Apell: Om sommerkroppen

                       En apell om sommerkroppen.

 

02.03.2016 - Sanitetsforeningen

                       Foredrag: Kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

07.04.2016 - IKS
                       Om spisefortyrrelse og seksualitet

                       Et foredrag om spiseforstyrrelse og seksuell helse.

 

17.10.2015 - Sanitetsforeningen

                       Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.

 

25.09.2015 - Sanitetsforeningen

                       Foredrag: Om kroppspositivisme og retten til å elske seg selv

                       Et foredrag om kropp, kroppspress, kroppspositivisme, kroppsaksept, sexisme, bevisstgjøring og sosiale medier - krydret med                         min egen, personlige reise fra syk til frisk.